Rønne Hotels historie

d

Før der var hotel i centrum af Rønne

Ejendommen blev den 27. december 2006 overdraget til Bech Byggerådgivning v/Flemming Bech af tidligere blomsterhandler Fru Inger Kyhn.

10 december 2007 præsenteres projektet for Teknik & Miljø i Bornholms Regionskommune. Hovedarkitekt er Blå Streg v/arkitekt Bjarne Bech. Ingeniør er RL Consult ApS v/Rolf Leeberg.

Teknik & Miljø fremsender nedrivningstilladelse den 17. april 2008. Ejendommen nedrives den 17. og 18. maj 2008 af Maskingården v/Tage Kofod, medens der afventes byggetilladelse ultimo 2008. På grund af politiske forviklinger og da ejendommens matrikelnummer ikke er nævnt i den for området gældende lokalplan, kan der ikke findes mulighed for det viste projekt, selv om nedrivningstilladelsen allerede var givet af Teknik & Miljø.

Ifølge lokalplanen må alle ejendomme på Store Torv bebygges med 3½ etage, og alle ejendomme på Lille Torv med 2½ etage, men da matrikelnummeret for Torvegade 4 ikke var nævnt i lokalplanen, fastholdt Teknik & Miljø sammen med borgmester, kommunaldirektør og chefjurist, at der ikke umiddelbart kunne dispenseres eller erkendes, at det var en forglemmelse, at ejendommens matrikelnummer ikke var nævnt i lokalplanen.
Sagen blev henlagt i Teknik & Miljø til der var tid til udarbejdelse af en ny lokalplan for centrum af Rønne.
Rønne fik derfor sin øjebæ, kaldet ”hullet i Torvegade”.

Fra "hullet i Torvegade" til Rønne Hotel

Efter valget af en ny kommunalbestyrelse i efteråret 2009, indkalder den ny formand for Teknik & Miljø, Steen Colberg Jensen, til møde den 22. marts 2010. Her bliver der meget hurtigt fundet enighed om at projektet skal sendes i høring, en høring der udmønter sig i, at der den 21. juni 2011 gives byggetilladelse til det projekt, der 4½ år tidligere var sendt til Teknik & Miljø.

Byggestart, juni 2012.

Det samlede projekt er på 891 m2 fordelt på 3 plan, stueplan på 334 m2, 1. sal på 334 m2 samt 2. sal på 223 m2.
Samlet projektpris er ca. 12 millioner excl. moms. 

Bygningen opføres i betonelementer, der skalmures og filses i farven hvid. Ejendommen bliver med poleret sokkel i Rønne granit, rødt tegltag og zink på kviste mv. Der etableres elevator i bygningen for handicapvenlighed.

Stueplan er tiltænkt detailhandel, 1. sal kontor og 2. sal hotelvirksomhed.

Projektet forventes afsluttet i juni 2013, ca. 5½ år efter de første skitser.

Håndværkere:

Råhus incl. murer og tømrer udvendig/indvendig, PL Entreprise v/Jens Kofoed. Betonelementer incl. trapper, PL Beton A/S. Elevator, Schindler Elevatorer A/S. El, Knudsker El ApS v/Peter Lund Olsen. VVS, Flemming Svendsens VVS ApS v/Jacob Svendsen.

Finansiering, Nordea Kredit. 

TOP